Wat is een vaarbewijs?

Wanneer heb je een vaarbewijs nodig?

Een vaarbewijs of zoals ze het in België noemen een stuurbrevet is een bewijs dat laat zien dat je met een boot mag varen. Wanneer je met een motorboot, kano, zeilboot, etc. vaart in Nederland, hebben je in de meeste gevallen geen vaarbewijs nodig, je moet echter de wetten in het Binnenvaart-politiereglement (BPR) wel kennen.

De geschiedenis van het vaarbewijs

Om de veiligheid op het water in Nederland te verbeteren werd op 1 april 1992 het vaarbewijs ingevoerd. Kon je destijds aantonen dat je in het bezit was van een boot, dan kreeg je een vaarbewijs. Pleziervaarders kregen een klein vaarbewijs en binnenvaartschippers kregen een groot vaarbewijs. Er werd toendertijd gelijk een grens getrokken, wat vandaag de dag nog actief is. Alle schippers van schepen met een lengte vanaf 15 meter moeten een theorie toets afleggen alsmede schippers van speedboten. Om het samen te vatten in een enkele zin: je hebt een geldig certificaat nodig als je een schipper bent op een schip vanaf 15 meter of langer en/of indien je op de motor een snelheid van minimaal 20 km/uur kan halen.

Het pasje van klein vaarbewijs I, afgegeven door het CBRInternationale erkenning

Elk land in Europa heeft zijn eigen opleidingseisen voor een vaarbewijs, het kan alleen een theorie- of een combinatie van theorie en praktijk zijn. In Nederland is gekozen om alleen een theoretische test at te nemen, ben je geslaagd, dan ontvang je het certificaat. In België moet je naast een theoretische test ook kunnen aantonen dat je kan varen.

Het United Nations Economic Commission for Europe (Unece) is een organisatie waar veel landen lid van zijn, in deze organisatie worden heel veel afspraken gemaakt zo ook de erkenning van de verschillende vaarbewijzen. Dat wil zeggen dat wanneer jij een vaarbewijs haalt in Nederland of België dan mag je ook varen in de landen die deze IIC resolutie 40 hebben ondertekent. Het Nederlands vaarbewijs heeft de vermelding International Certificate of Competence (IIC) hierdoor wordt het ook in deze landen erkent en kan je gewoon met je Nederlands papieren gaan varen.

Hoelang blijft een vaarbewijs geldig?

Een vaarbewijs blijft je hele leven geldig en hoef je niet te verlengen. Wanneer je een oud vaarbewijs hebt met een einddatum kan je deze omruilen bij het CBR. Op het nieuwe bewijs staat geen vervaldatum. Worden de eisen in de toekomst aangepast dan heeft dat geen gevolgen voor het behaalde certificaat.

Waar doe je een examen?

Examen voor het vaarbewijsHet examen doe je bij het CBR, in België wordt het examen voor het stuurbrevet gedaan bij de BIPT. Het CBR heeft veel ervaring met het afleggen van examens, niet alleen worden the theorie-examens via een beeldscherm afgenomen, je kan ook kiezen voor extra tijd bij het examen, een tolk die de vragen vertaald naar jou taal en je kan zelfs een mondeling examen afleggen.

Gezondheidsverklaring

Voor het Klein Vaarbewijs I en II heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Een gezondheidsverklaring vult u zelf in, met deze verklaring vertelt u het CBR over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid, zodat het CBR kan bepalen of u geschikt bent om te varen en/of er nog een aanvullende verklaring of oordeel van een arts nodig is.

Als u alle vragen op de gezondheidsverklaring met ‘nee’ kunt beantwoorden, voldoet u aan de medische eisen. Mocht u één of meerdere vragen met ‘ja’ moeten beantwoorden, dan is mogelijk een verklaring van een arts vereist waarin de aard en de ernst van de aandoening wordt verduidelijkt. Indien een verklaring vereist is, krijgt u hierover bericht van het CBR. In dit geval krijgt een brief met de instructie om naar een arts te gaan. In deze brief staan ook de antwoorden die u op de vragen van de gezondheidsverklaring heeft gegeven. Voor een verklaring van de arts kunt u naar een huisarts of een medisch specialist.

Ga naar de inhoud